Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Jan Andersson

PFAS-rättegång på gång

VA-aktuellt

Ronneby Miljöteknik har fått avslag på en begäran att skjuta fram skadeståndsmålet om ersättningar för PFAS-föroreningarna i Kallinge. Skadeståndsmålet mellan Ronneby Miljöteknik och PFAS-föreningen vid Blekinge tingsrätt kommer att starta våren 2020.

Kommunala Ronneby Miljöteknik vill att den kommande skadeståndsrättegången ska skjutas fram i avvaktan på resultaten av den forskning som pågår vid avdelningen för arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet. Därför hade bolaget begärt en så kallad vilandeförklaring vid Tingsrätten. Den avslogs av tingsrätten i ett beslut som inte kan överklagas, skriver Blekinge läns tidning, BLT.

Den ideella PFAS-föreningen i Kallinge krävde sommaren 2016 skadestånd efter höga halter av PFAS uppmätts i blodet hos dem som fått dricksvatten från vattenverket i Kallinge. I juni 2018 slog Högsta Domstolen fast att det är produktansvarslagen (PAL) och inte lagen om allmänna vattentjänster (LAV) som ska användas när ett eventuellt skadeståndsansvar för PFAS-problemen i Kallinge, Ronneby kommun prövas.

”Högsta domstolen har kommit fram till att det kommunala bolagets leverans av vatten enligt lagen om allmänna vattentjänster även omfattas av skadeståndsbestämmelserna i produktansvarslagen. Det innebär att tingsrätten nu ska pröva målet i sak och därmed frågan om det kommunala bolaget är skadeståndsansvarigt enligt produktansvarslagen”, meddelade Högsta Domstolen efter att ärendet överprövats flera gånger.

Det var under mitten av december 2013 som det kommunala bolaget Ronneby Miljö och teknik AB tog beslutet att stänga vattenverket i Brantafors, Kallinge, efter länsstyrelsens upptäckt av kraftigt förhöjda halter perflourerade alkylsubstanser, PFAS, inom grundvattentäkten samt vattenverkets analys av PFAS i utgående dricksvatten. Föroreningen kommer ursprungligen från försvarets verksamhet vid flygflottiljen F 17.

När föroreningen av dricksvattnet i Kallinge/ Ronneby blivit känd påbörjade Avdelningen för Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, en kartläggning över i vilken omfattning personer inom Brantafors distributionsområde har påverkats efter att ha druckit det förorenade vattnet.

Det visade sig att såväl barn som vuxna har förhöjda halter PFAS jämfört med kontrollgrupp. Livsmedelsverkets bedömning var då, och är fortfarande, att halterna PFAS inte innebär risk för akuta hälsoeffekter på individnivå. Det kan dock inte uteslutas att det på befolkningsnivå kan ge mätbara långsiktiga effekter. Sommaren 2018 startades på initiativ av Ronneby Miljöteknik ytterligare forskning för att fastställa individuella sjukdomssamband.

Drabbade medborgare, varav många druckit förorenat vatten under två decennier, har bildat PFAS-föreningen. (EW)

Läs mer:

HD-dom om PFAS förändrar VA-branschen (Cirkulation 6/18, för abonnenter)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid