Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

PFAS-mål får tas om

VA-aktuellt

Mark- och miljööverdomstolen gjorde sig skyldig till grovt rättegångsfel när de avvisade en överklagan från kommunsstyrelsen i Hudiksvall i fallet med de privata brunnar som förgiftades med PFAS i samband med räddningsinsatsen vid en villabrand i Hamre 2015.

I det rättsliga efterspelet så slog Mark och Miljödomstolen i Östersund fast att räddningstjänsten i Hamre har fullt ansvar för den förorening av grundvattnet och enskilda dricksvattenbrunnar som uppstod vid släckningsarbetet. Domen från Mark- och miljödomstolen i Östersund stod sedan fast efter att Mark- och miljöverdomstolen vid Svea Hovrätt avvisade i november 2017 Hudiksvalls kommuns begäran om prövningstillstånd att överklaga domen. Anledningen var att det inte är kommunen utan Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd som är part i målet.

Efter att Hudiksvalls kommun klagat till Högsta domstolen över så kallad domsvilla, så konstaterar nu HD att Mark- och miljööverdomstolen begått ett grovt rättegångsfel.

– Eftersom anledningen till att kommunens begäran om prövningstillstånd avvisades var ett formfel känns det bra att Högsta domstolen håller med oss i vår argumentation och återför ärendet till Mark- och miljööverdomstolen, säger kommunchef Bengt Friberg, i ett pressmeddelande.

Anledningen till att kommunen drivit frågan är att man anser att det behövs en prejudicerande dom i en så principiellt viktig fråga. Mark- och miljööverdomstolen tog alltså inte ställning till själva sakfrågan när man kom med det beslut som nu är upphävt.

– Nu kommer vi först att läsa domslutet och motiveringen, säger Bengt Friberg. Sedan får vi avvakta Mark- och miljööverdomstolens besked om hur de tänker gå vidare. 

Parallellt pågår en annan process med anledning av att Miljö- och räddningsnämnden tidigare beslutat om åtgärder för att rena de tre förorenade brunnarna. Det beslutet blev överklagat till Länsstyrelsen. I och med det kunde kommunen inte sätta igång med de planerade åtgärderna. Länsstyrelsen har gett miljö- och räddningsnämnden rätt i beslutet om att göra åtgärder men även detta har överklagats. Läget är nu att kommunen inväntar resultatet av även denna överklagan.

– Jag har full förståelse för att det är svårt att följa alla juridiska turer och att de boende i Hamre tycker att det är en jobbig och utdragen situation, säger Bengt Friberg.

(EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid