Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com / Teuvo Salmenjoki

PFAS i grundvatten kartläggs

VA-aktuellt

Under hösten och vintern 2016 kommer Vattenmyndigheterna tillsammans med landets länsstyrelser att kartlägga PFAS i svenska grundvatten. Vattendelegationerna har tillsammans tagit beslut om vilka riktvärden som ska gälla för åtgärdstillämpning i kartläggningen.

Under de senaste åren har problem med PFAS i yt- och grundvatten uppmärksammats och höga halter av ämnena har hittats i flera dricksvattentäkter. Det första larmet i Sverige gällde en vattentäkt i Tullinge 2011, det mest omfattande hittills i Kallinge, Ronneby. 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid