Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: pixhill.com

PFAS-förorening är räddningstjänstens ansvar

VA-aktuellt

Räddningstjänsten i Hamre har fullt ansvar för den förorening av grundvattnet och enskilda dricksvattenbrunnar som uppstod vid ett släckningsarbete i Hamre utanför Hudiksvall 2015. Mark- och miljödomstolen har beslutat att räddningstjänsten ska stå för saneringsarbetet.

Det är räddningstjänsten i Norra Hälsingland som har ansvaret för PFAS-föroreningen av grundvatten och enskilda vattenbrunnar vid Hamre utanför Hudiksvall som uppstod efter släckningen av en villabrandi januari 2015.

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt ger byborna i Hamre rätt efter att de överklagat ett tidigare beslut från länsstyrelsen. Redan vid länsstyrelsens beslut i frågan konstaterades att räddningstjänstens åtgärder vid släckinsatsen medförde att högfluorerade ämnen hamnat i marken och sedan förorenat de boendes dricksvattenbrunnar. I den mest förorenade brunnen var nivån 1 400 ng/l i medeltal.

Länsstyrelsen vägde i sitt beslut in lagen om skydd mot olyckor (LSO) mot miljöbalken. Länsstyrelsens beslut blev att jämka räddningstjänstens ansvar till hälften, något som nu Mark- och miljödomstolen nu ogillat. Domstolen formulerar beslutet:

”… att räddningstjänsten till fullo ska utföra eller bekosta avhjälpande av aktuell föroreningsskada.”

Hudiksvalls kommuns kommunchef Bengt Friberg säger i flera intervjuer att det är troligt att kommunen, efter att ha analyserat domen, kommer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. Domen bedöms beröra räddningstjänsten över hela landet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid