Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Haven bidrar till spridningen till atmosfären via de aerosoler som bildas när vågorna bryts. FOTO: Pixhill

PFAS en miljöbomb

Cirkulation 6/18

Runt millennieskiftet exploderade en av tidernas största miljögiftsskandaler i USA. Den stora och långvariga användningen av PFAS har förgiftat människor, mark och vatten över hela världen. Cirkulation ger en överblick av dagsläget, och tittar närmare på uppströmsarbete och nya reningsmetoder.

Text/Lise-Lotte Nilsson

Kemiföretagen 3M och DuPont hade sedan 1950-talet släppt ut stora mängder PFOA och PFOS, som förorenat mark och vattentäkter i anslutning till sina fabriker. 3M tillverkade också brandskum, och brandskum för både civilt och militärt bruk har släppts ut direkt i miljön, vilket resulterat i att vattentäkter över hela USA har förorenats. Det som företagen länge vetat – att det finns kopplingar mellan hög exponering och hälsoeffekter – resulterade i en mängd rättsfall. DuPont har sedan 2004 fått betala närmare nio miljarder kronor i böter och skadestånd. Även 3M är inblandat i många rättstvister och fick tidigare i år att betala drygt sju miljarder kronor till delstaten Minnesota.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid