Annons Kamstrup 2024

Pilotförsök för avancerad avloppsrening pågår på många håll i landet.FOTO: Erik Winnfors Wannberg

PFAS bör tas om hand vid reningsverk

VA-aktuellt

Det är viktigt att vidta åtgärder för att minska spridningen av PFAS via avloppsvatten. Projektgruppen bakom en ny kunskapssammanställning och vägledning för svenska reningsverk bedömer att det saknas en del kunskap hos svenska VA-organisationer när det gäller PFAS-problematik på reningsverk.

I rapporten PFAS – hur kan svenska avloppsreningsverk möta utmaningen?, har experterter och forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och Uppsala universitet samt flera VA-aktörer och Svenskt Vatten Utveckling tagit fram en kunskapssammanställning och vägledning om PFAS för svenska avloppsreningsverk.
–Även om bara en mindre del av PFAS i miljön sprids via avloppsvatten finns det skäl för avloppsreningsverken att lära sig mer om PFAS-utmaningen, avloppsvatten som transportväg för PFAS, samt hur även avloppsreningsverk kan bidra till att minska PFAS-relaterade problem, säger projektledaren Christian Baresel på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid