Annons Kamstrup 2024

ILL: NSVA

Perstorp in i NSVA

VA-aktuellt

Perstorps kommun ansöker om delägarskap i kommunalägda NSVA. Perstorp blir den sjunde kommunen att gå in i det nordskånska VA-samarbetet.

Den 27 mars beslutade kommunfullmäktige i Perstorp att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos NSVA.

– Perstorp är den stora vinnaren genom att vi nu tar ansvar för Perstorps invånare idag och i framtiden och säkrar upp vatten– och avloppsverksamheten. Vi är för små för att på egen hand möta kommande krav och utmaningar. Men med tillgång till NSVAs hela organisation i ryggen känner vi oss helt trygga, säger kommunalrådet Torgny Lindau (PF), i ett pressmeddelande.

NSVA kommer att som driftbolag står för VA-driften i kommunen. Det innebär också att NSVA övertar och anställer kommunens driftspersonal för VA. Driftteknikerna blir fortsatt stationerade i Perstorp.

– Delägarskapet handlar enbart om driften. Vi säljer inte ut något utan har precis som tidigare full kontroll då vi äger VA-verksamheten. Skillnaden är att vi nu får en ökad beredskap för sårbarhet och en säker drift av dricksvattenledningarna med tanke på yttre och inre hot, säger Torgny Lindau (PF).

– Vi är väldigt glada över att Perstorp vill bli en del av NSVA, säger Magnus Jälminger, Styrelseordförande, NSVA.

Ansökan om delägarskap skickas till NSVA sedan är det upp till kommunfullmäktige i respektive ägarkommun att godkänna Perstorp som delägare. Besked om klartecken väntas inom sex månader.

NSVA ansvarar sedan 2009 för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i de nuvarande delägarekommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är VA-huvudman i sin kommun. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid