Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Det har blivit ett stort engagemang kring Livsmedelsverkets Vaka-verksamhet.

Pengar till Vaka i vårbudgeten

VA-aktuellt

En del av regeringens vårbudget består av riktade pengar till satsningar inom civilt försvar och cybersäkerhet. Bland annat finns pengar till Vaka och till mindre kommuners cybersäkerhet.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Regeringen avsätter 20 miljoner kronor i vårbudgeten för en riktad satsning till Vattenkatastrofgruppen Vaka. Det ska finansiera för bland annat inköp av materiel och strategiska förstärkningsresurser för samhällsviktiga funktioner. Syftet är att höja förmågan till dricksvattenförsörjning under höjd beredskap och ytterst krig.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid