Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Apoteket

Pcure kan vara sämre än utlovat

VA-aktuellt

Preliminära testresultat från KTH visar att toalettblocket Pcure skulle kunna ha väsentligt lägre reningseffekt för läkemedelsrester än utlovat. En mer noggrann analys ska nu visa om resultaten från snabbtesterna är tillförlitliga.

Den 25 januari upphörde Apoteket med försäljning av Pcure, ett toalettblock avsett för läkemedelsrening. Produkten började lanseras den 5 januari, nu är försäljningen satt i viloläge.

När Apoteket snabbt efter lanseringen drog tillbaka Pcure var motivet att reningseffekten av toalettblocket är för dåligt dokumenterad. De tester som gjorts är inte tillräckliga för att visa exakt hur produkten fungerar. Apoteket hävdar dock att den dokumentation som tillverkaren Pharem biotech har, visar att tekniken fungerar.

”…men informationen om de exakta nedbrytningsgraderna per läkemedel behöver bli tydligare”, skrev Apoteket i ett pressmeddelande när försäljningen stoppades.

Experter på läkemedelsrening hos KTH har nu själva testat toalettblocket med liknande metoder som de använder vid test av reningstekniker för reningsverk, ozonering och aktivt kol.

Resultaten av de snabbtester som KTH genomfört med hjälp av en anpassad avläsning med spektrofotometer gav svagare resultat för toalettblocket än vad tillverkaren uppgivit. Det återstår dock för KTH:s forskare att genomföra mer noggranna läkemedelsanalyser.

Toalettblocket testades 2016 i en mindre studie vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som inte gav några tydliga resultat.

Idén med tekniken är att binda specialdesignade enzymer i ett block som ska hänga på toakanten. Vid varje spolning är enzymer tänkta att frigöras för att reagera med och bryta ned läkemedelsrester i urin och avföring. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid