Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Partille friskförklarat

VA-aktuellt

Efter över en månad med kokningsrekommendationer för delar av kommunens dricksvatten, kan Partille nu friskförklara hela ledningsnätet.

Nya provsvar från två mätningar förra veckan visar att vattnet nu är tjänligt även i östra och nordöstra Partille. Det innebär att ingen längre behöver koka sitt dricksvatten i kommunen.

– Vi är glada över att äntligen kunna lyfta kokningsrekommendationen från de sista områdena. Vi är också väldigt tacksamma för det tålamod och den förståelse som Partilles invånare har visat trots den besvärliga situationen, säger Per Söderquist, teknisk chef i Partille kommun, i ett pressmeddelande.

Kommunen avslutar nu den akuta fasen i arbetet med vattenproblemen som pågått sedan den 30 oktober. Partille kommun flyttar nu fokus på att fastställa problemens orsak och utreda ansvarsfrågan. Som mest omfattade kokningsrekommendationen cirka 37 000 invånare.

Redan i ett tidigt skede konstaterade kommunen att föroreningarna hade sitt ursprung i relativt nylagda ledningar under Gamla Kronvägen, en ledningssträcka som byggts i etapper under 2015.

Kommunen fortsätter nu att utreda händelsen. Sedan tidigare har man kunnat utesluta att det skulle handla om å-vatten eller avloppsvatten som kommit in i ledningarna. Parallellt diskuteras även frågan om ekonomisk ersättning till dem som varit drabbade. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid