Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Parkering Malmö

Parkeringshus med regnåtervinning

VA-aktuellt

I ett samarbete med VA Syd bygger Parkering Malmö ett parkeringshus med ett system för återvinning av regnvatten för att minska dricksvattenförbrukningen.

Det parkeringshus som byggs av Parkering Malmö i Sege Park får en stomme helt i trä. Parkeringshuset har högt satta hållbarhetsambitioner, och målet är att skapa en klimatsmart mobilitetsnod som ska kunna vara en förebild för framtidens parkeringshus. Tillsammans med VA Syd och Malmö stad, genom EU-projektet Rewaise, så byggs ett system för att återvinna regnvatten i syfte att minska användningen av dricksvatten.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid