Annons Kamstrup 2024

Parallelldrift med membranbioreaktor och konventionellt aktivtslam för biologisk rening av avloppsvatten

Internationell VA-utveckling 8/23

I ett relativt litet tyskt reningsverk (17 000 pe) delas vattenflödet mellan en konventionell linje med aktivt slam och en linje med membran i kassetter. Det möjliggör en rättvis jämförelse mellan dessa två tekniker för biologisk rening. För- och nackdelar finns med båda metoderna.

Text/Hans Holmström

Det tyska avloppsreningsverket Hunxe är dimensionerat för 17 000 personekvivalenter. Efter rensgaller med spaltvidden 6 mm och sandfång delas inkommande avloppsvatten upp i två relativt lika stora delströmmar (max 2 x 270 m3/h).

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid