Annons Kamstrup 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Pär Dalhiem ledamot i Wateraid

VA-aktuellt

Pär Dalhielm, Svenskt Vatten, är ny styrelseledamot för Wateraid Sverige. Tillsammans med likaledes nyvalda Cecilia Hermansson, KTH och Sara Haasmark, ICA Fastigheter, tillträdde han styrelseposten i början av juni.

Bistånds- och utvecklingsorganisationen Wateraid Sverige leds av en ideell styrelse. När Svenskt Vattens vd Pär Dalhielm tillträder så är det första gången sedan organisationen introducerades i Sverige år 2009 som en vd för Svenskt Vatten engagerar sig på styrelsenivå i organisationen.
– Möj­ligheten att en­gagera mig i Wa­t­eraid är verk­li­gen nå­got jag ser fram emot. Ett oer­hört fint och vik­tigt up­p­drag. Till­sam­mans med styrelsen, medar­betare och part­ners hop­pas jag kunna bidra till en bät­tre värld både för in­di­vider och för samhällen, säger Pär Dal­hielm.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid