Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Ovanligt med vattenspridd smitta

VA-aktuellt

Det är ovanligt att människor i Sverige blir sjuka av sitt dricksvatten men när det händer så påverkas många. Det konstaterar Folkhälsoinstitutet i rapporten Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten.

De i särklass största sjukdomsubrotten när det gäller mikroorganismer i dricksvattnet under den period Folkhälsomyndigheten studerat, 1992-2011, är Cryptosporidieproblemen i Östersund och Skellefteå 2010/2011. De händelserna står för en rejäl andel av de cirka 70 000 personer som registrerats som smittade vid vattenrelaterade utbrott under 20-årsperioden.

Östersund och Skellefteå tillhör dock undantagen. Av 78 kända tillfällen är de flesta händelserna mindre i omfattning. Vanligast är att 10-99 personer drabbas.

När det gäller orsakerna är förorenat grundvatten den vanligaste orsaken. Förorenat råvatten anges som orsak i över hälften av tillfällena och grundvatten är vanligare i rapporteringen än ytvatten.  Däremot har flest människor drabbats i samband med förorenat ytvatten, då de vattenverken ofta är betydligt större.

Folkälsomyndigheten förväntar sig en utveckling med större risker för förorenat grundvatten, beroende på klimatförändringar.

Underhåll och förnyelse av det befintliga systemet för distributionen av vårt dricksvatten är en viktig åtgärd för en ökad beredskap inför framtida utmaningar”, skriver författarna av rapporten. (EW)

Läs mer: Sjukdomsutbrott orsakade av dricksvatten 

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid