Annons Kamstrup 2024

Från ett kontrolltorn i mitten ska det nya avloppsverket styras. Det finns gott om plats för utbyggnader. Illustration: Lidköpings kommun

Oväntat besked för Lidköping försenar bygge

VA-aktuellt

Lidköpings kommun har fått ett överraskande svar när det gäller ledningsdragning till det planerade nya reningsverket Ängen. Länsstyrelsen i Västra Götaland skickar vidare frågan om en tänkt sjöledning i vattendraget Lidan.

Fredagen 13 april fick Lidköpings kommun svar från Länsstyrelsen på kommunens ansökan gällande ledningsdragning i Lidan till nya avloppsreningsverket Ängens ARV. Länsstyrelsen bedömer ärendet för komplicerat för att handläggas av dem och skickar det vidare till Mark och Miljödomstolen. Enligt Lidköpings kommun innebär det överraskande beslutet troligen såväl fördyringar som försening av satsningen på ett nytt reningsverk.

Enligt länsstyrelsens kommunikation med Lidköpings kommun är de osäkra gällande att ta beslut för både ny utsläppspunkt i Lidan vid Sköldmön någon dryg kilometer uppströms från utloppet i Vänern, samt ledningsdragning i Lidan.

”Från kommunens sida är detta oväntat då ledningsdragning i vatten är en vanlig metod på kusten, samtidigt som det avloppsvatten som kommer att släppas vid den föreslagna utsläppspunkten i Lidan är av betydligt renare (fysisk och mikrobiell) kvalitet än det vatten som naturligt rinner i Lidan”, skriver Lidköpings kommun i ett pressmeddelande.

Från Lidköpings kommuns sida befaras nu att en förlängd tillståndsprocess och höjda byggpriser på grund av inflation kommer ge fördyringar av projektet.

”Skulle det krävas ny ledningsdragning runt Lidköpings tätort, för att undvika ledningsdragning i Lidan, kommer kostnaden öka betydligt”, uppger kommunen.

Då ansökningsprocessen har blivit betydligt mer omfattande än vad kommunen beräknat är projektet just nu försenat med cirka sex månader. Länsstyrelsens beslut att inte handlägga ärendet gör att förseningar med upp till två år kan uppstå, på grund av Mark och miljödomstolens handläggningstider, enligt kommunen.

Det framtida Ängens avloppsreningsverk utanför Lidköping, har kostnadsberäknats uppemot 600 miljoner kronor. Tidschemat har varit pressat, verket har tidigare beräknats stå klart 2021. (EW)

Läs mer:
EU stödjer cirkulär avloppsrening i Lidköping.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid