Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Oväntade krav på Skövdes reningsverk

VA-aktuellt

Skövde kommun överväger att överklaga ett nytt tillstånd för Stadskvarns reningsverk. Länsstyrelsen i Västra Götaland ställer krav på utredning för rening av läkemedelsrester för Skövdes centrala reningsverk. Dessutom innebär beslutet att trots att belastningen får höjas, så begränsas utsläppsvolymerna på ett sånt sätt att beslutet kan bli svårt att följa.

Skövde kommun har sedan 2014 arbetat för att få ett nytt tillstånd för kommunens centrala reningsverk Stadskvarn i Skövde. Nu har Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län lämnat besked tillståndet  enligt är en besvikelse för kommunen. Skövde kommun kommer förmodligen att överklaga tillståndsbeslutet.

Kommunen vänder sig till att börja med mot kraven på utredning om läkemedelsrening.

– Vi inser att vi behöver vidta åtgärder men det är mer tidsperspektivet och att vi vill avvakta vad som händer nationellt, säger VA-chef Annika Holmén till Cirkulation.

Länsstyrelsen vill att kommunen under en prövotid ska utreda förutsättningarna för att rena avloppsvattnet från läkemedelsrester. Utredningen ska inbegripa mätning av läkemedelsrester i utsläppen, teknikmöjligheter och förväntade reningsresultat. Utredningen ska vara klar senast 1 januari 2021.

En annan del som Skövde kommun vänder sig mot är att verket får två olika utsläppskontroller att förhålla sig till. Dels föroreningshalter och dels samlade volymer.

Miljöprövningsdelegationen fastställer relativt hårda reningshalter som omfattar såväl som behandlat som otillräckligt behandlat avlopp:

  • BOD6 mg/l som årsmedelvärde och som medelvärde för tertial 2

  • Tot-P 0,2 mg/l som årsmedelvärde och som medelvärde för tertial 2
  • Tot-N 15 mg/l som årsmedelvärde t o m 201231 – 12 mg/l som årsmedelvärde fr o m 210101
  • NH4-N 6 mg/l som årsmedelvärde – 6 mg/l som dygnsmedelvärde under perioden 1/6-31/10. (Villkoret är uppfyllt om minst 90 procent av alla dygnsmedelvärden understiger begränsningsvärdet. Ett enskilt värde får dock inte överstiga 8 mg/l.) 3 mg/l som medelvärde för hela perioden 1/6-31/10.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid