Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Östersunds kommun

Östersunds nya vattenverk en miljard dyrare

VA-aktuellt

Kostnaden för Östersunds nya vattenverk beräknas bli cirka en miljard mer än de tidigare budgeterade 742 miljoner. Tekniska nämnden i Östersund ska nu ta ställning till en ny kalkyl som innebär en total investering på 1,7 miljarder kronor.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Ansvariga vid Östersunds kommun har presenterat nya kalkyler för Östersunds nya vattenverk. I information via kommunens hemsida som publicerades under onsdagen 21 februari, så anges ett antal punkter som orsaker till den mer än fördubblade budgeten. Överst ligger mycket kraftiga ökningar av materialpriser på grund av inflationen.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid