Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill.com

Orsa Grönklitt får utbyggt kommunalt VA

VA-aktuellt

Orsa kommun bygger ut VA i Grönklitt. Investering på 94 miljoner kronor i turistområdet.

Kommunala VA-driftbolaget Nodava har utrett hur VA-frågan för ett utbyggt Orsa Grönklitt ska lösas. Svaret är överföringsledningar från Orsa. Detta för att bygga ut VA-verksamhetsområdet och förbereda området från dagens cirka 3 500 bäddar till cirka 12 000 bäddar år 2033.

Grönklitt har idag allmänt VA men kapaciteten räcker inte till. Det förslag som nu godkänts av kommunfullmäktige i Orsa kommun innebär att vattenverket i Grönklitt förstärks med vatten från Orsa vid behov, att avloppsreningsverket i Grönklitt byggs om till avloppspumpstation och att spillvattenavlopp från Grönklitt skickas till Orsa samhälle. Avloppsreningsanläggningen i Fryksås avvecklas och spillvatten skickas till Orsa samhälle. Avloppsreningsverket i Orsa behöver byggas ut för att klara av detta.

Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 94 miljoner kronor. Kommunen kommer att höja aktiekapitalet i det kommunala bolaget Orsa Vatten och avfall AB med 20 miljoner kronor. Nodava står för 44,4 miljoner och Grönklittsgruppen för 29,6 miljoner kronor.

– Det är en stor ekonomisk satsning för Orsa kommun, och vi ser det som en åtgärd för att stärka det lokala näringslivet. När Grönklitt utvecklas skapar det fler arbetstillfällen och ökade skatteintäkter, säger kommunalråd Mikael Thalin (C), via kommunens hemsida.

Projekteringen ska inledas i början av 2019 för att kunna leverera ett mer precist prisunderlag till sommaren 2019. Planen är sedan att VA-projektet ska starta under hösten 2019 och vara klart hösten 2020. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid