Annons Kamstrup 2024

ILL: NSVA

Oroande lågt grundvatten på Bjärehalvön

VA-aktuellt

Fredagen den 29 maj gick kommunalägda NSVA ut med en uppmaning till alla i de södra delarna av Båstads kommun att spara på vattnet. Ansvariga på bolaget är oroade över vattensituationen.

Under några dagar, den 21-24 maj, sjönk nivåerna oroväckande lågt i grundvattenmagasinen i Torekov. Kapaciteten fanns inte för att fylla vattentornet som förser kuststräckan på Bjärehalvön från Torekov i norr till Stora Hult i söder med dricksvatten.
– Grundvattenmagasinen och vattentornet visar samma låga nivåer som vi såg i maj 2018 och det är djupt oroväcka de så här tidigt på säsongen. Hade inte regnet kommit på lördagen den 23 maj hade vi fått införa bevattningsförbud. Förbrukningen i området från Torekov till Stora Hult var högre än vid något tillfälle under sommaren 2019, och var i samma nivåer som den varma sommaren 2018, säger Jonas Håkansson, Chef avdelning Dricksvatten på NSVA, i ett pressmeddelande.
Uppmaningen att spara på dricksvattnet gäller främst i orterna Torekov, Ramsjö, Ramsjöstrand, Glimminge plantering, Öllövs Strand, Ängelbäcksstrand, Segeltorpsstrand, Ranarpsstrand, Lervik samt Stora Hult i Båstads kommun.
Bevattning är en stor källa till hög dricksvattenförbrukning och ett bevattningsförbud kan vara på gång.
Bristen på dricksvatten i området ska komma att lösas med anslutning till Sydvatten som kommer att ske etappvis. I första steget byggs en överföringsledning mellan Grevie Kyrkby och Rammsjö för att ansluta bland annat Torekov. Ett flertal myndighetsbeslut krävs innan ledningsförläggningen kan påbörjas och resultaten av de arkeologiska utredningar som gjorts under 2019 visar att det krävs ett omfattande fortsatt arbete med vidare undersökningar innan ledningen kan byggas. Inkopplingen av dricksvatten bedöms göras under våren 2022.
Båstads kommun har idag egen vattenförsörjning från ett antal grundvattentäkter i kommunen. Dagens situation är ansträngd med bitvis lågt tryck i ledningsnätet. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid