Annons Kamstrup 2024

Michael Cimbritz. FOTO: LTH

Ordiva vill hitta ord i VA

VA-aktuellt

Ord i VA, Ordiva, är ett förnyat initiativ att blåsa liv i arbetet med bättre svensk terminologi för VA-området. Bakom initiativet finns Michael Cimbritz på Lunds Tekniska Högskola, LTH och konsulten Henrik Nilsson.

Ordiva är på gång. Som ett första steg att blåsa liv i projektet med att säkerställa en gemensam terminologi för VA-området, har en grupp för intresserade startats via Linkedin.
– Det finns ännu inte något projekt med färdig finansiering. Gruppen på Linkedin är ett försök att skapa intresse. Sedan vilka aktörer som vill bidra återstår att se. När vi var igång första gången för några år sedan så beviljade Svenskt Vatten Utveckling en ansökan, säger Michael Cimbritz till Cirkulation.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid