Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Optimering av separation genom flockning med ballastmaterial

Internationell VA-utveckling 5/23

Tillsats av ballastmaterial vid flockning med PAC kan förbättra separationen efter flockningsprocessen och polymerdos bör även ingå i kombinationen och ytterligare öka sjunkhastigheten. Här undersöks lämplig mängd mikrosand-ballast och polymertillsats.

Text/Jörgen Hanaeus

I ballastflockning strävas efter hög sedimentationshastighet genom att använda mikrosand som ballast, en polymerkoagulant och mikroflockar bildade av PAC (polyaluminiumklorid). Försök utfördes med kaolinlera som turbiditetsskapare i koncentrationerna 20, 200 och 500 mg/L.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på Internationell VA-utveckling, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid