Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Torkat slam som på bilden ska genom pyrolys omvandlas till biokol. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Omvandlar slam till biokol

VA-aktuellt

Genom pyrolys ska slam från reningsverk omvandlas till biokol för att säkert kunna återföra fosfor och kol till lantbruksmark. En testbädd för utveckling delas nu av fyra kommunal VA-verksamheter.

Det är VA Syd, Kungsbacka kommun, Lidköpings kommun och Vivab som går samman för att skapa och driva en testbädd för torkning, pyrolys och produktifiering av olika typer av avloppsslam.  På så sätt kan både fosfor och kol återföras till marken. Resultatet är tänkt att visa möjligheter för framtida svensk slamhantering, som både kan återvinna viktiga naturresurser och minska koldioxidutsläppen.
– Projektet ”Testbädd Ellinge” ger oss möjligheten att testa en relativt ny teknik i stor skala. Resultaten bidrar till ny kunskap och nytta för resten av VA-Sverige och världen, säger David Gustavsson, projektledare för Testbädd Ellinge och forskningsledare på Sweden Water Research och VA Syd, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid