Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Förslaget till avloppsdirektiv kan vara svårt med norska förutsättningar. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Omöjligt att genomföra avloppsdirektivet

VA-aktuellt

EUs reviderade avloppsdirektiv kommer att slå hårt mot Norges små kustkommuner. Direktivet tar inte hänsyn till regionala eller lokala förutsättningar. Det menar Norsk Vann, systerorganisationen till Svenskt Vatten, och manar den norska regeringen att arbeta för förändringar av förslaget.

De krav som EU-kommissionen föreslår är inte anpassat till förutsättningarna i den lokala recipienten. Att införa mer avancerad reningsteknik bara för att det är tekniskt möjligt, medför stora kostnader och ett stort miljöavtryck utan att ge någon motsvarande förbättring av vattenmiljön. Ökad avloppsrening med större insats av kemikalier och energi utan att få någon särskild vinst i vattenkvalitet, är inte bärkraftigt. Det menar Norsk Vann i ett så kallat positionsdokument.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid