Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Simon Pehrson. FOTO: Amphi-tech

Om spännarmerade vattenreservoarer

Cirkulation 5/18

Cirkulation har vid flera tillfällen uppmärksammat att ett vattentorn i Jyväskylä i ­Finland kollapsade 2012. Den cirkulära vattenbehållaren var uppbyggt med betongelement sammanfogade med stållinor som sträckts upp efter elementen placerats på plats. Behållarens bottensarg som till stor del bär upp egentyngden och vikten av vattnet vilade på lutande pelare med stöd mot reservoarens centrumpelare. Enligt den efterkommande utredningen hade spännarmeringen gått av och rostan­grepp med sprickbildning förekommit i brottszonen.

Text/Simon Pehrson/Amphi-tech

Inga människor kom till skada men händelsen resulterade i att alla vattentorn av denna typ i Finland kontrollerades särskilt.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid