Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Oljetjuvar förorsakar svår vattenbrist

VA-aktuellt

Cirka 100 000 personer nära Tabasco i sydöstra Mexiko saknar fortfarande dricksvatten sedan två floder drabbats av stora oljeutsläpp. Detta efter att oljetjuvar punkterat oljepipelines.

Fyra vattenverk i regionen tvingades att stänga alla intag under helgen efter att två floder blivit förorenade med olja. Som mest var en halv miljon människor utan dricksvattenförsörjning. Oljetjuvar som punkterade en pipeline förorsakade det stora utsläppet.

Nu har två av de drabbade vattenverken kunnat starta produktionen igen men minst 100 000 personer saknar fortfarande dricksvatten.

De lokala myndigheterna har bett armén om hjälp med vattendistribution till de svårast drabbade. Förhoppningen är att floderna ska kunna vara hjälpligt rensade under kommande helg. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid