Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Okej att utföra vissa entreprenaduppdrag

VA-aktuellt

Borås Stad fick rätt i Marknadsdomstolen om kommunens Servicekontors entreprenadverksamhet. I en dom konstaterar Marknadsdomstolen att verksamheten inte snedvrider konkurrensen och sätter därmed punkt för en sex år lång process.

– Det är ett viktigt besked att Marknadsdomstolen delar kommunens uppfattning. För Boråsarna är Servicekontoret en värdefull resurs kunna pressa priserna och hålla en fortsatt hög kvalitet, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Servicekontoret i Borås ansvarar bland annat för nyanläggning samt drift och underhåll på gator och lokala vägar, VA, parker, idrottsanläggningar, bygg- och fastighetsservice samt lokalvård på kommunens fastigheter. Servicekontorets arbeten åt externa aktörer är bland vatten- och avloppsarbeten (spol/slam/TV-filmning VA samt övriga VA-ledningsarbeten).

Måndagens dom innebär att en process som inleddes för sex år sedan är nu till ända då Marknadsdomstolen, som är högsta instans dömt till kommunens fördel.

Konkurrensverket inledde 2010 en granskning av Servicekontorets entreprenadverksamhet och anmälde verksamheten till Stockholms tingsrätt. I sin stämningsansökan yrkade Konkurrensverket på att Servicekontoret skulle förbjudas att bedriva anläggnings- och entreprenadverksamhet då verket menar att förvaltningen har konkurrensfördelar som snedvrider konkurrensen. Stockholms tingsrätt gick på Konkurrensverkets linje i sin dom den 31 mars 2014 och Borås Stad valde då att överklaga till Marknadsdomstolen. I tingsrättens dom undantogs bland annat Akuta vatten och avloppsarbeten inom Borås kommun i de fall där det först vid felsökning på plats framkommer att skadan inte har uppkommit på den allmänna delen av VA-anläggningen.

– Det skönt att kunna lägga denna arbetssamma som kostnadskrävande process bakom sig. Nu kan vi fokusera på att utföra de kommunala entreprenaduppdragen på så effektivt sätt som möjligt samtidigt som konkurrenterna vet vilka spelregler som gäller, säger Lars-Olof Danielsson, stadsjurist.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid