Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Örebro universitet

Okänt hur PFAS uppför sig i naturen

VA-aktuellt

Kunskapen om hur PFAS uppför sig i naturen är för liten. Nu inleds ett forskningsprojekt där miljökemister vid Örebro universitet tillsammans med ekologer vid Umeå universitet ska studera hur högfluoerade ämnen uppför sig i miljön.

Thanh Wang, forskare i kemi vid Örebro universitet, har fått tre miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att undersöka hur högfluoerade ämnen, PFAS, sprids i naturen och hur de påverkar ekosystemen.

Miljökemister vid Örebro universitet och ekologer vid Umeå universitet ska arbeta tillsammans för att se hur de ämnen som på olika sätt läckt ut i naturen förflyttar sig mellan vattenmiljöer och ekosystem på land.

– Förflyttar sig ämnena med hjälp av insekter och hur påverkas insekterna om vatten nära till exempel brandövningsplatser har blivit förorenat? Vi vet än så länge väldigt lite om hur föroreningarna påverkar ekosystemen, säger Thanh Wang, i ett pressmeddelande.

En substans som PFOS är bekant från till exempel användning i brandskum men PFAS-ämnen finns även i till exempel klädimpregnering, ytbehandling i möbler och rengöring. Många av substanserna i ämnesgruppen är extremt stabila i naturen och har en rad otrevliga egenskaper, bland annat är de reproduktionsstörande och giftiga för vattenlevande organismer.

– Men de kan också vara skadliga för miljö och människa och det finns även samband mellan exponering av vissa PFAS och cancer och andra sjukdomar, säger Thanh Wang. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid