Annons Kamstrup 2024

FOTO: Jan-Olov Sundqvist

Ökad återvinning av schaktmassor ger miljövinst

VA-aktuellt

Schaktmassor vid bygg- och anläggningsarbeten, inte minst ledningsläggning, tar stora naturresurser i anspråk. En ny rapport pekar på vinster med återvinning. Ur VA-perspektiv skulle återvinning även minska riskerna för grundvattentillgångar.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Återvinning av schaktmassor kan göra att Sverige sparar in minst tio miljoner ton naturresurser. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid