Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Bengt Oberger CC

Ojnareskogen kring Bästeträsk blir Natura 2000-område

VA-aktuellt

Hela det omstridda området i Ojnareskogen på norra delen av Gotland ges status som Natura 2000-område. Beslutet togs av regeringen idag och tillkännagavs av miljöminister Åsa Romson under en presskonferens på Gotland.

Regeringen förklarar hela området Ojnareskogen kring sjön Bästeträsk och  som Natura 2000-område. Det är i enlighet med de gränsdragningar som Naturvårdsverket föreslaget till regeringen. Beslutet innebär att Nordkalk och SMA Minerals planer på nya och utvidgade kalkbrott hamnar i ett helt nytt läge. Kalkbrotten har bland annat ansetts kunna hota vattentäkten Bästeträsk. Bästeträsk, Gotlands största sjö är vattentäkt för de norra delarna av Gotland.

Striden om skyddet av Ojnareskogen har pågått i tio år sedan Nordkalk sökte tillstånd för provbrott för kalkbrytning i området. Industrins behov och jobb på Gotland, har stått mot naturvärden och vattenskydd. Ärendet har varit föremål för en lång juridisk process som i sista vändan legat vilande i Mark- och miljööverdomstolen sedan i våras i väntan på ett regeringsbeslut om ett eventuellt Natura 2000-område.

Förklaringen som Natura 2000-område, en EU-klassificering för särskilt värdefull natur, väntas kunna avgöra Mark- och miljööverdomstolens kommande utslag. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid