Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Lars Langman

Övning: rädda Mälaren!

Cirkulation 8/22

Tillsammans med ett trettiotal intresserade har Cirkulation bjudits in att på håll få se hur följderna av en oljekatastrof kan minimeras. I början av oktober har blåsten rört upp Mälarens vatten. Eldrivna båten Movitz ligger nedanför Stockholms stadshus. Med är bland annat folk från näringslivet, staten, kommuner och länsstyrelsen. Speciellt Norrvatten och Stockholm Vatten och Avfall har givetvis extra stort intresse av att följa övningen eftersom råvattnet tas av Mälarens sjövatten. En verklig oljekatastrof skulle betyda enorma konsekvenser för dricksvattenleveranser till 2,5 miljoner brukare.

Text/Anders Karlsson

På utvägen mot övningsområdet berättar tidigare brandchefen Lars-Göran Uddberg om en ny indelning av civilförsvarsområden i Sverige. Beslut togs i maj och gäller från 1 oktober i år. Lars-Göran Uddberg är märkbart irriterad över att den viktiga händelsen inte fått den uppmärksamhet som den förtjänar.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid