Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Kretslopp och vatten i Göteborg. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Överenskommelse om skyfallsarbete i Göteborg

VA-aktuellt

En skyfallsöverenskommelse mellan sju förvaltningar i Göteborg ska förbättra stadens arbete med att möta klimateffekter.

– Tidigare har det varit oklart vem som har ansvaret för olika delar i stadens skyfallsarbete, allt från planering, byggnation, skötsel till kartläggning. I och med överenskommelsen blir detta nu mer tydlig, liksom hur skyfallsanläggningar ska finansieras. Det kan, bland annat, handla om anläggning av underjordiska magasin, dammar, vallar och diken, säger Jesper Person, skyfallsspecialist på förvaltningen Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid