Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Anders Frelek. FOTO: Tomas Carlsson

Övar på kris innan den blir verklighet

VA-aktuellt

Samö är en samverkansövning för att olika samhällsfunktioner ska lära sig samarbeta i händelse av kris.

VA-förvaltningarna i Västra Götaland och Värmland kommer att få en rejäl övning i krisberedskap och kriskommunikation. Det är när Samö 2016 iscensätter scenariot med höga flöden och översvämningsrisker som kan störa viktiga samhällsfunktioner.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid