Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östra Länken i Luleå är Årets bygge

VA-aktuellt

Östra Länken i Luleå är Årets Bygge 2018. Det är första gången ett infraprojekt tilldelas utmärkelsen. Priset delades ut vid byggbranschens gala på Cirkus i Stockholm den 19 mars.

VA-projektet Östra Länken tilldelades priset Årets Bygge 2018, bland annat i konkurrens med ett annat VA-ledningsprojekt, infrakulverten i Vallastaden, Linköping. Totalt fanns 20 nominerade byggen där fastigheter var klart dominerande men till slut var det Luleås stora VA-ledningsprojekt som knep priset.

Juryns motiverade priset så här:

“Gemensamma mål, öppna böcker och korta kommunikationsvägar är några av verktygen för ett projekt som är långsiktigt till sin natur och ger förutsättningar för tillväxt. Innovativa lösningar, hög teknisk precision, säkerhet och kvalitet förenas med gestaltningsprogram över ett av naturens grundelement.

Årets Bygge 2018, Östra Länken i Luleå, kan därmed beskrivas som samhällsbyggnad på riktigt, en vattnets nya huvudväg genom den växande staden.”

Östra Länken är främst ett VA-projekt, ett av de största i Luleås historia. Grunden till det är att kommunen 2012 bestämde att planera för en befolkningsökning på 10 000 personer. Ett av hindren för expansionen var att VA-ledningsnäten var för klena, det fanns inte kapacitet i VA-näten för 10 000 nyanslutna. Nya ledningar har byggts med samma tänkande som en motortrafikled runt en stad, en ny grundstomme i VA-försörjningen kring Luleås östra delar med nya sträckningar av ledningarna.

– Samtidigt som man tog beslutet om att bygga ut VA-systemet beslutade kommunen att öka trafiksäkerheten och skapa mervärden för luleborna runt Skurholmsfjärden. Vi såg helt enkelt samordningsvinster när vi ändå skulle stöka och böka med rören och det blev också något som luleborna ville ha, säger Jesper Klefsjö, ombud på Luleå Kommun, i ett pressmeddelande.

Bland annat har det anlagts två parker och en gångväg längs vattnet, den så kallade Hälsans Stig, som är väl nyttjad av luleborna.

En helt ny huvudpumpstation har byggts med en kapacitet på 1 350 liter per sekund. Pumpstationen har byggts med fyra öppna snäckpumpar som lyfter avloppet 4,5 meter. Innan pumpstationen kommer avloppet från en sträcka på tre kilometer med självfall, den huvudsakliga delen, 2,3 kilometer, med bara en promilles fall.

När Östra Länken är klar i sin helhet kommer att sträcka sig över två mil. Hela systemet mynnar i Luleås avloppsreningsverk Uddebo.

– Vi kallar det för vattnets motorväg, säger Eva Sundgren, projektkommunikatör Luleå Kommun.

Östra länken:

  • Byggherre: Luleå Kommun.
  • Byggentreprenör: NCC Sverige.
  • Projektledning: Luleå Kommun och NCC i samverkan.
  • Kommunikation: Luleå kommun.
  • Projekteringsledare: Norconsult.
  • Konsult: Norconsult.
  • Landskapsarkitekt: Tema.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid