Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ett poleringssteg för renat avloppsvatten. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östhammar på gång in i Gästrike Vatten

VA-aktuellt

Hofors kommun är den första av Gästrike Vattens ägarkommuner som formellt säger ja, till att släppa in Östhammars kommun som delägare i det kommunalägda VA-bolaget. De övriga ägarkommunerna beslutar i frågan inom en vecka. Östhammars eget beslut förväntas komma under dagen idag, 14 juni.

Kommunfullmäktige i Hofors sa ja, till att Östhammars kommun går in som delägare i Gästrike Vatten. För att samverkan verkligen ska bli av så måste samtliga ägarkommuner och Östhammars kommun vara eniga.

– Vi ser bara fördelar med att Gästrike Vatten växer och att vi får en till kommun att samverka med. Ju fler vi är som delar på kostnaderna för spetskompetenser desto mer kostnadseffektivt blir det för oss alla. Hofors kommun är först ut med ett positivt beslut, nu avvaktar vi vad de andra ägarkommunerna beslutar, säger Marie-Louise Dangart, kommunstyrelsens ordförande i Hofors, i ett pressmeddelande.

Östhammars kommun i Uppland har stora utmaningar som enligt analysen kräver bättre förutsättningar till resurser och kompetensförsörjning som kan förvalta och utveckla verksamheterna. Under våren har Östhammar gjort en genomlysning som tydliggör status på VA-anläggningar och ekonomiska och kompetensmässiga behov. Genomlysningen är underlag för beslut i samtliga kommuner. Tidplanen är att samverkan tidigast kan träda i kraft den 1 januari 2017.

Gästrike Vatten bildades 2008 och sköter den allmänna VA-anläggningen i Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Enligt företaget har ambitionen hela tiden varit att kunna ansluta fler kommuner om goda förutsättningar finns. Östhammar ligger nio mil söder om Gästrike Vattens sätesort, Gävle.

De sista besluten tar kommunfullmäktige i Gävle, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammars kommun i juni. Samtliga kommuner måste vara eniga om en samverkan för att det ska träda i kraft. Östhammar tar beslut den 14 juni. Gävle, Ockelbo och Älvkarleby tar beslut den 20 juni. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid