Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Gästrike Vattens VD Mats Rostö. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östhammar och Gästrike Vatten utreder samverkan

VA-aktuellt

Östhammars kommun söker samarbete med Gästrike Vatten för att få en mer långsiktigt effektiv VA-verksamhet.

Kommunsstyrelsens arbetsutskott i Östhammar har undertecknat en avsiktsförklaring med syfte att ansluta Östhammars VA-verksamhet till Gästrike Vatten.

Nu ska förutsättningarna utredas tillsammans med Gästrike Vatten och en styrgrupp tillsättas. En samverkan kan vara möjlig att få igång 2017.

Idag sköter Gästrike Vatten VA-driften i Gävle, Hofors, Älvkarleby och Ockelbo. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.

Abonnera på Cirkulation

Ur senaste Cirkulation:

Östra länken skapar möjligheter

Kunskapen om råvattnet har brister

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid