Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Conny Simonsson. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östersund snart igång med vattenverksbygge

VA-aktuellt

Östersunds kommun fortsätter med planeringen för ett nytt vattenverk i Minnesgärde. Sedan Cryptosporidieproblemen 2010 har arbetet med att bygga om för membranfiltrering pågått.

I dagarna går ett detaljplaneförslag ut för samråd gällande ny- och tillbyggnader på totalt 1 600 kvadratmeter vid Minnesgärdes vattenverk i Östersund. En helt ny del för avskiljande membranfilter är en viktig del i det nya vattenverket.

– Tekniken med membranfiltrering är inte ny men har utvecklats och de senaste åren har det kommit ut nya varianter på marknaden som bättre stämmer med våra krav, säger Conny Simonsson, projektledare på Vatten Östersund.

Enligt ostersund.se sak vattenverket också byggas om med filterhall, maskinrum, vattenreservoar, reservkraft och tankar för kemikalier. De delar av vattenverket som blir kvar kommer också att moderniseras.

Det nygamla vattenverket beräknas stå klart till 2019. Budgeten ligger på 260 miljoner kronor.

– Vi gör den här storsatsningen för att kunna möta framtidens utmaningar, som klimatförändringarna. Klimatförändringarna kommer att påverka vattenkvaliteten, eftersom vi kommer att få mer organiskt material i våra vatten. Vi kommer att ha mer att filtrera bort från vårt råvatten, säger Conny Simonsson. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid