Annons Kamstrup 2024

Östersunds huvudvattentäkt Storsjön. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östersund beslutar om jätteutbyggnad

VA-aktuellt

Östersunds största utbyggnad av vatten och avlopp sedan 1970-talet kan sätta igång. Detta sedan kommunfullmäktige beslutat om en utbyggnad av ledningsnätet för en utbyggnad som berör 800 hushåll.

Kommunfullmäktige gav på tisdagen 15 december slutgiltigt klartecken till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. Cirka 800 hushåll berörs av projektet som innebär en omfattande utbyggnad av ett område längs Storsjön från Orrviken till Vålbacken. Hela utbyggnaden beräknas ta 10-15 år. Totalt 2,5 mil VA-ledningar ska byggas.
– Det här innebär att vi nu sätter igång med detaljplaneringen av projektet. Det handlar bland annat om de exakta gränserna för utbyggnaden och därmed exakt vilka fastigheter som kommer att beröras, berättar Erik Larsson, chef för strategienheten på Avfall VA i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid