Annons Kamstrup 2024

Östersunds huvudvattentäkt Storsjön. FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östersund avbryter vattenverksombyggnad

VA-aktuellt

Den planerade ombyggnaden av Minnesgärde vattenverk i Östersund avbryts. VA-chef Kristina Kenning Östling gör bedömningen att ombyggnaden som planerats sedan 2013 med membranfilter i det gamla vattenverket är för komplext och riskfyllt.

Den planerade ombyggnationen av Minnesgärde vattenverk är för riskfyllt för den kontinuerliga vattenförsörjningen under byggtiden. Samtidigt så börjar kostnadsberäkningarna av ombyggnaden att närma sig en budget för vad ett helt nytt vattenverk skulle kosta.

– Riskerna är alldeles för stora att vi kommer påverka och få problem, kommenterar VA-chef Kristina Kenning Östling till SVT Jämtland, efter att hon i veckan informerat kommunsstyrelsen om läget.

Under 2019 skulle ett helt förnyat Minnesgärde vattenverk stått klart med en helt ny del för avskiljande membranfilter. Lösningen med membranrening i nanofilter aktualiserades efter cryptosporidium-problemen i Östersund 2010. Planen var att Minnesgärde vattenverk skulle byggas om med ny filterhall, maskinrum, vattenreservoar, reservkraft och tankar för kemikalier men bygget har försenats och fördyrats flera gånger.

Efter en upphandlingstvist, så försenades bygget med minst ett och ett halvt år och på sensommaren 2018 var tekniska förvaltningen på Östersunds kommun tvungen att ta nya tag.

Investeringskostnaden förväntades då stiga från tidigare budgeterade 260 miljoner kronor till cirka 360 miljoner kronor. En reviderad tidsplan innebar ett verk i drift 2022. Nu pekar investeringskostnaden mot 500 miljoner kronor samtidigt som de ansvariga inte känner sig trygga med lösningen, vilket gör att planerna ändras helt.

– Vi skulle vilja bygga ett helt nytt vattenverk bredvid här, säger Kristina Kenning Östling.

Kostnaden för ett nytt vattenverk beräknas grovt till 500 miljoner kronor.

Tekniska förvaltningen i Östersund ska nu arbeta fram ett idéförslag till den 9 april. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid