Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Östersjösamarbete om PFAS i avlopp

VA-aktuellt

Ett nytt projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur utsläppen till Östersjön kan minskas har startat. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i Östersjöregionen deltar.

För att öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten startar IVL Svenska Miljöinstitutet projektet Zero PFAS i samarbete med Aarhus universitet i Danmark, Gdansk tekniska universitet i Polen, Riga tekniska universitet i Lettland och Sveriges lantbruksuniversitet SLU.
– Det forskas mycket på PFAS i dricksvatten men inte lika mycket på dessa ämnen i avloppsvatten. Den frågan behöver uppmärksammas mer, eftersom det är direkt relaterat till den vattenkvalitet vi har i våra hav och sjöar. PFAS-föroreningar i vattenmiljön kan minskas med bättre avlopps- och slamhantering men kunskapsnivåerna i länderna runt Östersjön varierar, säger Jing-Jing Yang på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid