Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

ILL: Fojab arkitekter

Öresundsverket byggs över med grönytor

VA-aktuellt

Öresundsverket i Helsingborg byggs över för att ge möjligheter att bygga den nya stadsdelen Oceanhamnen. Reningsverket kommer delvis att täckas med grönytor.

Helsingborgs reningsverk Öresundsverket, hamnar i kläm när staden växer med den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+området. Stora delar av reningsverket kommer därför att byggas över med grönytor för att minimera lukten från verket.

Planeringen för hur Öresundsverket ska byggas över har pågått en tid. Överbyggnaden ska både vara rimlig kostnadsmässigt och passa in utseendemässigt i den nya stadsdelen Oceanhamnen, en av fyra stadsdelar i stadsutvecklingsprojektet H+.

– Hela projektet kommer att landa på cirka 220 miljoner kronor, det är vår kalkyl. Kostnaden kommer att fördelas mellan VA-taxan och skattemedel, säger Jonas Malmgren, NSVAs projektledare för överbyggnaden av Öresundsverket, i ett pressmeddelande.

Upphandling av arbetet pågår för närvarande med förhoppningen om att arbetet ska vara färdigt 2018.  Större delen av bassängerna ska byggas över, de delar som är längst bort och luktar minst lämnas öppna. Lukten från de överbyggda delarna ska ledas upp i Öresundskrafts skorsten på Västhamnsverket.

Delar av överbyggnaden ut mot havet kommer att bli grönytor som på sikt kommer att göras tillgängliga för allmänheten. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid