Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Erik Winnfors Wannberg

Örebro höjer med 16 procent

VA-aktuellt

I Örebro kommun höjs VA-taxan med 16 procent år 2020. Höjningen beror på en växande kommun, ökande verksamhetsområden och ökat behov av underhåll.

I Örebro kommun höjs anläggningsavgiften vid anslutning till VA-nätet med 16 procent 2020. För en standardvilla med en tomt på 800 kvadratmeter innebär det att engångskostnaden blir lite drygt 170 000 kronor.

Även brukningsavgiften höjs med 16 procent.
– För ett hushåll som förbrukar 150 kubikmeter vatten på ett år innebär det att den totala årskostnaden ökar från 4 304 kronor till 4 990 kronor inklusive moms, det vill säga med 57 kronor i månaden, berättar Ulrika Palmén, enhetschef för Kundservice på Vatten och avlopp, Örebro kommun, i ett pressmeddelande.

Örebro kommun anger själva tre huvudorsaker till behovet av taxehöjningar:

  • Örebro är en växande stad med fler kunder att leverera dricksvatten till och mer avloppsvatten att ta hand om, vilket också medför fler ledningar att bygga och underhålla.
  • Flera områden på landsbygden ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det innebär ökade kostnader för de nya vattenledningar som nu byggs från Örebro och ut på landet, samt för de lokala ledningsnäten i dessa områden.
  • Runt om i kommunen finns vatten- och avloppsledningar från första halvan av 1900-talet som börjar bli dåliga. Kommunens ansvariga menar att de därför måste trappa upp arbetet med att byta ut ledningar för att förebygga återkommande vattenläckor och driftsstörningar. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid