Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Grums kommun

Örebro fick bryta vattendom

VA-aktuellt

Mark- och miljödomstolen godkänner i efterhand Örebro kommuns medvetna brott mot gällande vattendom, som kommunen gjorde sig skyldig till i början av året.

För att spara vatten i sjöarna i tillrinningssystemet till Örebros vattentäkt Svartån, sänkte kommunen flödet till Svartån från sjön Toften till nivåer som gjorde att gällande vattendom bröts.

Mark- och miljödomstolen bedömer i en dom hanteringen som korrekt:

”Kommunen har inte någon reservvattentäkt och att nödvattenförsörja en stad av Örebros storlek med uppställda bevakade tankar är inte rimligt. Det är givetvis mycket angeläget att kommunen kan försörja sina invånare med dricksvatten. För att kommunen ska kunna säkerställa dricksvatten till invånarna har kommunen därför, som en inledande åtgärd, funnit nödvändigt att minska vattenflödet i Svartån.” (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid