Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pireva

Nytt vattenverk på gång utanför Piteå

VA-aktuellt

Nybyggnad av vattenverk i Öjebyn utanför Piteå på gång.

Text/Redaktionen Cirkulation

Samhällsbyggnadsnämnden i Piteå kommun positivt planbesked till ett nytt vattenverk. Kommunalägda Pireva vill bygga ett nytt vattenverk intill det befintligt verk i Öjebyn som ska ersätta det gamla. Dagens vattenverk producerar merparten av Piteå kommuns dricksvatten. Verket byggdes på 70-talet och är i behov av förnyelse dels på grund av dess ålder, dels för att möta framtida befolkningsutveckling samt nya lagkrav samt för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet. Pireva utreder för närvarande hur ett nytt vattenverk bör utformas.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid