Annons Kamstrup 2024

Hammargårds reningsverk. FOTO: Kungsbacka kommun

Nytt reningsverk i Kungsbacka för drygt 1,6 miljarder

VA-aktuellt

Nya budgeten för Hammargårds reningsverk i Kungsbacka ligger på över en och en halv miljard kronor, närmare bestämt 1 665 miljoner kronor. Det förslaget lägger nu kommunsstyrelsens arbetsutskott fram för beslut. Reningsverket har fått bland de strängaste miljövillkoren i Sverige.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Hammargårds reningsverk i Kungsbacka står inför en mycket stor ombyggnation, något Cirkulation skrivit om tidigare. Nu har en välunderbyggd budget för projektet tagits fram för beslut. Investeringen ska sluta på 1 665 000 000 kronor, över 1,6 miljarder. Då innehåller också miljötillståndet extremt stränga krav med tanke på den känsliga recipienten. Beslutet tas av kommunfullmäktige i juni.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid