Annons Kamstrup 2024

FOTO: YIT

Nytt reningsverk för Helsingforsregionen

VA-aktuellt

Det planeras ett helt nytt reningsverk för Helsingforsregionen i Finland. Verket byggs i Blombacken, Esbo. Bygget startar i april 2018 och ska ta tas i drift under 2021.

Det nya reningsverket i Esbo ska ta hand om avloppet från motsvarande 400 000 personer. Det ersätter dagens reningsverk i Finno som bedöms ha för liten kapacitet för att kunna uppgraderas till nya krav. Det nya Esbo-verket beräknas komma att ta emot 150 000 kubikmeter avloppsvatten per dag år 2040.

Verket kommer att byggas som ett traditionellt reningsverk kombinerat med bland annat skivfilter för att effektivisera fosforreduktionen och UV-desinfektion för att ta bort mikrober. Målet är att reducera fosfor och BOD med 96 procent samt 90 procents kvävereduktion.

– Blombacken-anläggningen kommer att uppnå den bästa avloppsvattenreningen i Finland och hela Östersjöregionen med god marginal. Den kommer också att bli det mest energieffektiva reningsverket i Finland och kanske i hela Europa, säger Raimo Inkinen, vd för kommunägda Helsingforsregionens miljötjänster, HRM, i ett pressmeddelande.

HRM har kontrakterat finska YIT för konstruktion och maskinleverans samt automation och instrumentering för det nya reningsverket. Redan hösten 2015 påbörjades arbete med att gräva och spränga för att bygga utrymme för verket som byggs i berg.

HRM har två stora reningsverk, Finnoverket som nu ska ersättas och det ännu större Viksbacka som tar hand om avloppsvatten från cirka 800 000 invånare. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid