Annons Kamstrup 2024

Foto: Pixhill.com

Nya reningsverk på yrkestvätterier

VA-aktuellt

Yrkestvätterierna Berendsen satsar på nya reningsverk vid sina tvätterier för arbetskläder i Sundsvall, Umeå och Helsingborg. Under 2017 tas mekanisk-kemiska reningsverk i drift för att klara tungmetaller och andra förorenande ämnen som ofta finns i yrkeskläder.

Den 28 februari invigdes ett nytt reningsverk vid Berendsens tvätteri i Sundsvall. 

– Reningsverket har testats under ett par månader och halten av tungmetaller reduceras nu med upp till 96 procent. Prov visar att även pH-värdet har sänkts till neutralt, säger Sture Harström, platschef på Berendsen tvätteri i Sundsvall, i ett pressmeddelande.

De nya reningsverken utför mekanisk-kemisk rening av tre till sex kubikmeter avloppsvatten per timme. Efter förfiltrering pH-regleras tvättvattnet, därefter tillsätts flockningsmedel som binder smuts och kemikalier. Det slam som bildas filtreras i band- eller lamellfilter. Det renade vattnet separeras och går ut i avloppet till kommunal avloppsrening. Slammet centrifugeras och massan lämna till deponi, överskottsvattnet renas ytterligare en gång. Processlösningen kommer från danska AL2-teknik.

I samband med byggnationen av det nya reningsverket har Berendsen även fört dialog med kommunala Mittsverige Vatten och Avlopp som tar emot tvättvattnet.

– Det här går helt i linje med vårt uppströmsarbete. De gemensamma offentliga reningsverken är byggda för att rena avloppsvatten från hushållen. Extra föroreningar från industrin behöver renas redan vid källan och som i det här fallet i tvätteriledet, för att avlasta både miljön och VA-kollektivets kostnader, säger Jessica Schröder, miljöingenjör på Mittsverige Vatten och Avlopp.

Företagets reningsverk i Umeå respektive Helsingborg blir klara senare under året. (EW)

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid