Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Turbinator på plats i Stockholm Vattens försök. FOTO: SVOA

Nya möjligheter skapas med IVL:s ‘turbinator’

Cirkulation 1/24

Med en stor mängd sensorer på plats i spill- och dagvattennäten skapas helt nya möjligheter till övervakning, beredskap och i viss mån styrning. Om sensorerna ­dessutom kan leverera mer information än enbart nivåer ökar kontrollen ytterligare. Försök pågår med att kombinera nivå- och turbiditetsmätning.

Text/Erik Winnfors Wannberg

En ny sensor kombinerar en kamera med laserstrålar och AI-baserad bildanalys. Resultatet ska bli en beröringsfri möjlighet till övervakning av ledningsnäten. Sensorn kallas Turbinatorn och har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet i nära samarbete med flera kommunala VA-enheter. Just nu testas den av Stockholm Vatten och Avfall, Göteborg Kretslopp och Vatten samt VA Syd.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid