Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Bildemontering vid bilskrotar är en potentiell källa för PFAS-föroreningar. FOTO: Nik/Unsplash

Nya branscher misstänks för PFAS-föroreningar

VA-aktuellt

En uppdatering av Naturvårdsverkets branschlista visar nu information om branscher som ger eller kan ge PFAS-föroreningar. I Sverige finns närmare 90 000 identifierade områden där marken eller sedimenten är förorenade av miljögifter. många av dessa områden även kan vara förorenade av PFAS.

Text/Erik Winnfors Wannberg

Naturvårdsverkets branschlista innehåller information om branscher som vi vet orsakar föroreningar. År 2023 och år 2024 har branschlistan uppdaterats för att vägleda inventeringsarbetet om förorenade sediment respektive PFAS-förorenade områden. Branschlistan har nu dels uppdaterats med information om branscher som ger upphov till PFAS-föroreningar, dels vilka branscher som potentiellt kan göra det.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid