Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

FOTO: Pixhill.com

Ny vattenledning säkrar sjukhuset

VA-aktuellt

I Trollhättan så ska en ny dricksvattenledning säkra vattenförsörjningen till Norra Älvsborgs Länssjukhus, Näl. Nästan en kilometer ny dricksvattenledning kommer att bidra till ökad patientsäkerhet. Den nya ledningen minskar risken för avbrott i vattenförsörjningen.

– Nu får sjukhuset dricksvatten från två håll, samtidigt som vi förbättrar vattenförsörjningen till Skogshöjden och förbereder för det framtida bostadsområdet Lärketorpet, säger Trollhättan Energis projektledare Jakob Sahlin Liliekvist, i ett pressmeddelande.

Idag går den enda dricksvattenledningen till Näl i en särskild ledningstunnel. Med en ensam huvudledning är risken större för avbrott. Hösten 2015 uppstod också en läcka och även om Trollhättan Energi snabbt ordnade en tillfällig lösning, så stod sjukhuset utan vatten i två timmar. Ledningen kunde lagas senare samma dag.

– Redan innan avbrottet i höstas hade vi börjat planera för den nya nedgrävda ledningen med en egen sträckning. Den kommer att försörja Näl med vatten parallellt med den befintliga ledningen i tunneln. Det innebär ökad säkerhet och det är förstås oerhört viktigt att ett sjukhus inte blir utan vatten, säger Jakob Sahlin Liliekvist.

Generellt sett är nedgrävda ledningar också lättare att hantera vid eventuella reparationer.

– Vi kommer inte ner med våra maskiner i en tunnel, så där måste allt underhållsarbete ske mer manuellt.

Arbetet med den nya ledningen startade i juni i år. I januari 2017 beräknas den ha nått fastighetsgränsen vid Näl. Därifrån tar Västra Götalandsregionen sedan över ansvaret för att slutföra den sista sträckan fram till sjukhuset.

Förutom att vattenförsörjningen till sjukhuset tryggas ytterligare, så förbättras även vattenkvaliteten i bostadsområdet Skogshöjden.

– Eftersom vi ansluter ledningen till det befintliga vattennätet i Skogshöjden så skapas en bättre cirkulation i ledningarna. Och cirkulerande vatten är alltid bra för kvaliteten.

Samtidigt som den nya Näl-ledningen dras, läggs också fiberkabel till det planerade bostadsområdet Lärketorpet. Även ledningar för avloppsvatten anläggs för det framtida området. (EW)

Annons Abonnemangspaket Abonnemangspaket

Cirka 20 procent av innehållet i VA-tidskriften Cirkulation är tillgängligt gratis under 10 dagar. Få full tillgång till Cirkulation på papper, webb & digitalt; årsabonnemang 475 kronor (exkl moms). Du får då också full tillgång till vårt sökbara arkiv med tusentals texter från vattenområdet, från de senaste åtta åren.


Abonnera på Cirkulation

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid