Annons EndressHauser 2024 EndressHauser 2024

Foto: Pixhill

Ny vägledning om bekämpningsmedel

VA-aktuellt

En ny vägledning om hur prövning av tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden har tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, Hav.

Rester av bekämpningsmedel förekommer idag i både grund- och ytvatten. För att skydda dricksvattentäkter mot föroreningar av bekämpningsmedel är det krav på tillstånd för att få använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Nu kommer det en ny vägledning om prövningsförfarandet.

Du behöver ha ett abonnemang för att läsa hela texten

För att kunna läsa texten behöver du ha ett aktivt abonnemang på VA-tidskriften Cirkulation, och registrerat ett personligt inloggningskonto.

Läs mer om våra abonnemang

Har du redan ett inloggningskonto? Klicka här

Annons Wateraid